Category Archives: จัดซื้อ/จัดจ้าง/เสนอราคา

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฮูทพัดลมระบายอากาศแรงขับสูงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบห้องแยกโรคผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 5 จำนวน 4 ตัว

โดยการจัดซื้อจัดจ้างตามหน้งสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27  มีนาคม  2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

All File 3

ครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบเครื่องฟอกอากาศสำหรับผู้ป่วยห้องแยกโรคพร้อมอุปกรณ์ อาคารผู้ป่วยนชั้น 1,2และ3 จำนวน 4 ชุด

โดยการจัดซื้อจัดจ้างตาม หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว115   ลงวันที่ 27  มีนาคม  2563  เรื่อง  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Aii File 2

จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซม สำหรับห้องแยกโรคผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 1,2และ3 จำนวน 4 ห้อง

การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว115  เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
All File  • 0

เข้าสู่ระบบ

รวมลิงค์

มิถุนายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930