ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 ปี พ.ศ.๒๕๐๖  บ้านดุง  ได้รับอนุมัติตั้งเป็นกิ่งอำเภอ มีนายสงวน  เพชรวิเศษ  เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ   ได้ของบประมาณสร้างสถานีอนามัยชั้น ๒  ที่ตำบลบ้านดุง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๐๘  โดยมีนายเวชสิทธิ์       ประชัยโย  เป็นอนามัยอำเภอ
ปี พ.ศ.๒๕๒๐  นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอำเภอบ้านดุง  ของบประมาณสร้างโรงพยาบาลอำเภอบ้านดุง  ในขณะนั้นรัฐบาลและพสกนิกรได้ร่วมบริจาคทรัพย์      เป็นกองทุนการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น  โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้างโรงพยาบาลด้วยเงินกองทุนนี้  จึงอนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ใน พ.ศ.๒๕๒๐ ค่าก่อสร้างประมาณ ๗,๖๙๒,๘๒๒  บาท ในเนื้อที่  ๒๓  ไร่  ที่ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐  และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒  โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ  บัณฑิต  เป็นผู้อำนวยการคนแรก  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐  ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้งบประมาณยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๙๐ เตียง  โดยการพึ่งพาตนเอง  ปีงบประมาณ ๒๕๔๔

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง   จากอดีตถึงปัจจุบัน  มีดังนี้
๑. นายแพทย์ชัยวุฒิ            บัณฑิต                      พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒
๒. นายแพทย์สมนึก            เตมียสถิตย์                พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔
๓. นายแพทย์เกรียงศักดิ์     นิมมานเทอดวงศ์        พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๕
๔. นายแพทย์ชัยศิลป์          แตระกุล                    พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๖
๕. นายแพทย์วิชิต               ศิริทัตธำรง                พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘
๖. นายแพทย์อิทธิพล          สูงแข็ง                       พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๗
๗. นายแพทย์ดำรงค์          วิจิตรชัย                     พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔
๘. นายแพทย์ไพโรจน์         พัวพันธุ์                      พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน


เข้าสู่ระบบ

รวมลิงค์

มิถุนายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930